Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи състава на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи поименния състав на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, състояща се от шестима членове – трима от Прокурорската колегия и трима от Съдийската колегия. По предложение на Прокурорската колегия в Комисията влизат Елка Атанасова, Юлиана Колева и Румен Георгиев. От състава на Съдийската колегия бяха определени за членове на Комисията: Галина Карагьозова, Даниела Костова и Мария Кузманова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд