Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Пленумът на ВСС намира, че предлаганите изменения са подробно мотивирани, те водят до подобряване на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и са съобразени с решения на Европейския съд по правата на човека.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд