Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри нова длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево и в Районен съд - Средец

По предложение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и във връзка с анализ на натовареността на съдилищата в пограничните райони, Пленумът на ВСС съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Генерал Тошево и в Районен съд – Сандански, и разкри по една щатна длъжност „съдия в Районен съд - Царево и Районен съд – Средец. Тези две щатни длъжности „съдия“ ще бъдат заемани само от командирован съдия при оперативна необходимост с оглед динамиката на новообразуваните дела.

Пленумът на ВСС предлага на министъра на правосъдието да предприеме мерки за освобождаване на помещенията в сградата на Районен съд – Царево, заемани от Агенцията по вписванията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд