Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост за длъжността „съдия“ в окръжните съдилища

По предложение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост за длъжността „съдия“  в окръжните съдилища чрез преразпределение на свободни длъжности.  С решението на Пленума на ВСС бяха съкратени по 1 една длъжност „съдия“  в Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Видин и Окръжен съд – Враца и тези длъжности бяха разкрити в Софийския градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд