Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет КАНЯТ всички одобрени кандидати за младши съдии и младши прокурори, да присъстват лично или чрез упълномощен представител на процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, която ще се проведе на 11 юли /понеделник/ 2016 г. от 14.00 часа в зала № 15 /Тържествена/, ет. 2, Съдебна палата, гр. София. Пред членове на колегиите на ВСС кандидатите ще имат възможност лично или чрез пълномощник да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия” и „младши прокурор” в поредността съобразно списъците на класираните кандидати и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд