Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 07.07.2016 г. встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Пловдив съдия Миглена Маркова и съдия Надежда Махмудиева, както и четирима младши съдии

На 07.07.2016 г. встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Пловдив съдия Миглена Маркова, назначена от ВСС с решение по протокол № 03 от 21.01.2016 г., и съдия Надежда Махмудиева, назначена от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 08 от 14.06.2016 г., както и четирима младши съдии, назначени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 10 от 28.06.2016 г.   

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд