Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра председател на Районен съд – Луковит

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Луковит. Кандидатът за длъжността Венцислав Стефанов Вълчев -  прокурор в Районна прокуратура – Тетевен, получи 6 гласа „за“  и 7 гласа „против“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд