Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Ивета Такова за председател на Районен съд – Радомир

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 12 гласа „за“ Ивета Павлова Такова за председател на Районен съд – Радомир. Другият кандидат Антон Рангелов Игнатов получи 2 гласа подкрепа.

         Ивета Такова има 15 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата й започва през 2000 г. като младши съдия, а от 2003  г. е съдия в Районен съд – Радомир.

         Тя е мотивирана да кандидатства за длъжността въз основа на богатия си професионален и управленски опит, последният – придобит при заместване на председателя на съда. Според нея през последните години в Районен съд – Радомир са постигнати отлични резултати, благодарение на общите усилия и отговорната работа на съдиите, съдебните служители и на ръководството му.

         Въпроси към Ивета Такова поставиха членовете на Съдийската колегия на ВСС Галина Карагьозова, Камен Иванов, Соня Найденова и Димитър Узунов относно разпределението на делата и натовареността на съдиите, работата с дела с класифицирана информация и необходимостта от регистратура за тях в съд.

Подкрепа за кандидата заявиха Георги Колев – председател на Върховния административен съд, Камен Иванов и Соня Найденова – членове на Съдийската колегия на ВСС, Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората към ВСС и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, които обърнаха внимание на професионалния опит и придължителен стаж в съда, показаното от нея добро познаване на неговата работа и представената Концепция за стратегическото му управление.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд