Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Статистика

Номенклатура на статистическите кодове по административни дела, 16.06.2020 г. (.xlsx)
Номенклатура на статистическите кодове по наказателни дела, 19.05.2020 г. (.xlsx)
Номенклатура на статистическите кодове по граждански, търговски и фирмени дела, 26.09.2018 г. (.xlsx)


Прието от съдийската колегия на 16.06.2020 г. допълване на номенклатурата с шифри по административни дела.
Прието от съдийската колегия на 19.05.2020 г. допълване на номенклатурата с шифри по наказателните дела.
Прието от комисията на 06.02.2020 г. допълване на номенклатурата с 
шифри по наказателните дела, внесено за приемане от съдийската колегия на 11.02.2020 г.
Прието от съдийска колегия на 19.02.2019 г. допълване на номенклатурата с шифри по административните дела в административните съдилища.
Прието от съдийска колегия на 04.12.2018 г. допълване на номенклатурата с нов шифър 2250 за наказателни дела в ОС.
Прието от комисията на 26.09.2018 г. допълване предмета на статистически шифър 22200 и 22210 за фирмените дела в ОС и АС.
Прието от комисията на 07.02.2018 г. допълване предмета на статистически шифър 3030 за наказателни дела.

Прието от комисията на 24.01.2018 г. допълване предмета на статистически шифри 1318 и 51318 за наказателни дела.
Приети от комисията на 03.07.2017 г. допълнения в статистическите кодове по търговски дела за Окръжен съд - І инстанция и Апелативен съд.
Приети от комисията на 19.06.2017 г. изменения в статистическите кодове по административни дела.
Приети от комисията на 15.05.2017 г. изменения в статистическите кодове по граждански дела.
Приети от комисията на 13.02.2017 г. изменения в статистическите кодове по наказателни и граждански дела.
Приети от комисията на 16.01.2017 г. изменения в статистическите кодове по наказателни дела.
Приети от съдийската колегия на 20.12.2016 г. изменения в номенклатурата на статистическите кодове по наказателни, граждански, търговски, фирмени, административни дела (пълна номенклатура 20.12.2016, формат .xlsx)


Статистически форми за отчет

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд