Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Диан Долапчиев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен"

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б. а от ЗСВ, Диан Николаев Долапчиев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Прокурорската колегия освободи Диан Долапчиев, на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ от заеманата длъжност, считано от 21.07.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд