Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ Марияна Атанасова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т.2, б.а от Закона за съдебната власт, Марияна Труфчева Атанасова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. На основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ, Прокурорската колегия освободи Марияна Атанасова от заеманата длъжност „следовател“, считано от 17 юли 2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд