Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Заповед административния ръководител на РП – Пазарджик, с която е обърнато внимание на прокурор Силвана Лупова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед ЛС №98/07.06.2016 г. на Георги Кацаров – административен ръководител на Районна прокуратура – Пазарджик, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Силвана Стоянова Лупова – прокурор в Районна прокуратура-Пазарджик.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд