Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щата на Апелативна прокуратура - Бургас

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мадан, и разкри една длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Бургас, считано от датата на вземане на решението.

         Съкращаването на една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мадан, е съобразено с ниската й натовареност през последните три години и наличието на свободната длъжност „прокурор“.

Решението за разкриване на нова длъжност „прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас“ се извършва с оглед на заявление на прокурор Георги Христов Ханджиев за възстановяване на длъжност „прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас“, и във връзка с влязло в сила решение № 1768/17.02.2016 г. по административно дело № 10569/2015 г. по описа на Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд