Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обяви конкурс за лого за съдилищата в Република България

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12 от 12 юли 2016 г. е обявен конкурс за изготвяне на лого за съдилищата в Република България. Условията за участие в конкурса можете да намерите на интернет страницата на ВСС в рубриката „Конкурс за лого за съдилищата в РБ“  и във Facebook страницата на ВСС.

Създаването на единен графичен символ на съдилищата цели налагане на единен стандарт и унифициране на тяхната визия. Участниците могат да представят до 3 авторски проекта, създадени специално за конкурса, които отговарят на следните технически критерии:

  • изображенията да следват българските традиции в представяне на Темида;
  • наименованието на  съответния съд не следва да се включва в изображението, тъй като ще се изписва отделно;
  • логото трябва да бъде оригинално, с изчистен вид и да е подходящо за използване върху всякакъв носител – печатни материали, на интернет страници, на видео – файлове и други;
  • умаленият графичен знак да има достатъчно добра разделителна способност, за да се вижда ясно изображението;
  • изображението да изглежда еднакво добре както в цветен, така и в черно-бял вариант;
  • изображението трябва да бъде представено във формат EPS, CDR, PDF, JPEG, PNG.

Направените предложения ще бъдат разгледани и класирани от работна група по унифициране на оформлението на официалната кореспонденция и графичните символи на органите на съдебната власт, която ще внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за утвърждаване на лого на съдилищата.

Висшият съдебен съвет ще покани автора на класирания на първо място проект за сключване на договор за откупуване на авторските права срещу конкурсна премия в размер на 2000 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд