Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Иванка Кожухарова за председател на Районен съд – Мездра

          Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие с 10 гласа „за“ Иванка Николова Кожухарова за административен ръководител – председател на Районен съд – Мездра.

          Тя има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт. През 1990 г. започва като младши съдия, а през следваща година е назначена на длъжност „съдия“.

          Пред членовете на Съдийската колегия на ВСС съдия Кожухарова посочи, че придобитият професионален опит е изградил у нея умения за работа в екип, коректност и добра комуникация с граждани и институции, а подкрепата на магистратите и съдебните служители са я мотивирали да се кандидатира за длъжността.

          В своята Концепция за стратегическо управление на съда тя набелязва като цели за неговото развитие продължаване на действията по предоставяне на справедливо и качествено правосъдие, бързо и ефективно правораздаване; усъвършенстване на административната дейност, постигане на пълна прозрачност в работата на съдиите, за повишаване на общественото доверие в съдебната система и в частност в Районен съд – Мездра.

          Въпроси към кандидата поставиха членовете на ВСС Галя Георгиева, Калин Калпакчиев, Соня Найденова, които поискаха повече информация за обслужвания съдебен район, необходима ли е оптимизация на администрацията в съда, относно съдебната дейност и комуникацията на съда с местната общност.

          Подкрепа за кандидатурата на Кожурова даде Камен Иванов, който акцентира на дългогодишния й професионален стаж като съдия и добро познаване на работата на съда. Той изрази убеденост, че колективът ще застане зад нея, както и че кандидатът има възможност да обедини колегите си, за да се запази добрата атмосфера и функциониране на Районен съд – Мездра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд