Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Ирина Кюртева за втори мандат председател на Районен съд – Златоград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие с 10 гласа „за“ Ирина Севелинова Кюртева за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград.

      Тя има над 26 години години юридически стаж в органите на съдебна власт, от който 23 години в органите на съдебната власт.  

      Пред Съдийската колегия на ВСС тя посочи, че кандидатурата й за следващ мандат е обусловена от постигнатите добри резултати в съда и желанието да продължи да работи с колектива за общата им цел - качественото правосъдие.

          В разработената Концепция за стратегическо управление на Районен съд – Златоград съдия Кюртева си набелязва като приоритети подобряването бързината и качеството на правораздаване; професионалното развитие на съдиите и съдебните служители, както и повишаване на квалификацията на съдебните заседатели и на длъжностните лица по връчване на призовки; улесняване на прекия и свободен достъп на гражданите до съдопроизводство и информация за съда и други, представяне на годишния отчетен доклад за дейността на съда пред обществеността и общинските съвети на съответните общини, взаимодействие с ръководството на Районната прокуратура, адвокатския съвет и полиция за решаване на текущи проблеми и други.

          Въпроси към кандидата поставиха членовете на Съдийската колегия Мария Кузманова, Милка Итова и Соня Найденова относно дългогодишното функциониране на съда без административен ръководител, за увеличената му натовареност с дела във връзка с мигрантите, както и за нововъведения в електронното правосъдие.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Кюртева заявиха членовете на ВСС Милка Итова и Мария Кузманова, които акцентираха на дългия й опит като съдия и административен ръководител, на значителния период, в който сама е работила в съда, на авторитета, с който се ползва. Посочено бе, че тя е отговорен човек с ясна визия за проблемите в съда и ангажираност към препоръките на ВСС за по-добро администриране.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд