Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи съдии в Районен съд – Казанлък и в Районен съд – Стара Загора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Казанлък, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, и Стела Веселинова Георгиева – съдия в Районен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Казанлък. Посоченото разместване се извършва на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт, по молба на съдиите и със съгласието на административните ръководители – председатели на двете съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд