Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Антония Тонева за заместник-председател на Районен съд – Стара Загора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Антония Иванова Тонева – съдия в Районен съд – Стара Загора, на  длъжност „заместник на административния ръководител – заместник- председател“ на Районен съд – Стара Загора. Назначението се прави по предложение на Милена Колева - административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд