Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в длъжност "съдия" във ВКС петима съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, повиши в длъжност и премести класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия, съгласно резултатите от обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 8 от 11.02.2016 г.

         С решението се повишават считано от датата на встъпване в длъжност:

  • Мая Димитрова Цонева – съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд;
  • Валя Ангелова Рушанова – съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд;
  • Петя Петрова Шишкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд;
  • Христина Петрова Михова – съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд;
  • Милена Георгиева Панева - съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд.

         Поради попълване на местата Съдийската колегия на ВСС прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд