Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Доклада за проверка по сигнал от Бойко Атанасов, следовател в Следствения отдел при СГП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Доклада относно извършената проверка по преписка №94-00-110/2016 г., образувана по повод сигнал-предложение от Бойко Атанасов, следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура.

Докладът сочи, че не може да се направи извод за извършени нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от страна на прокурори, следователи или административни ръководители в системата на ПРБ, каквито са твърденията на следовател Атанасов. Въз основа на Доклада е направен извод, съдържащ предложение за обмисляне на идеята за предоставяне на известна административна самостоятелност на Окръжните следствени отдели, посредством избор на техните ръководители от Прокурорската колегия при ВСС и ясно разписани права и задължения.  Подобно решение би било „крачка в посока на децентрализация на прокуратурата“, като по този начин остане само процесуалното ръководство по отношение на следователите от страна на прокурорите, а отпадне административното подчинение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд