Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обсъди Проект на правила за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на Комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии" към Съвета да обобщи постъпилите предложения от органите на съдебната власт относно Проекта на правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, след което да ги внесе за обсъждане на заседание на Прокурорската колегия на ВСС на 27 юли и на заседание на Пленума на ВСС на 28 юли 2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд