Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ чрез трансформиране на свободна щатна длъжност „прокурор“ от щата на Специализираната прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал.5, т.4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ чрез трансформиране на една свободна щатна длъжност „прокурор“ от щата на Специализираната прокуратура в една щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд