Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на прокурор Светослав Стойнов за командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Светослав Стойнов, прокурор в Районна прокуратура – Варна, за командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) към Европейската комисия за позиция – JUST.B.1.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд