Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Марин Малчев на длъжност „заместник-районен прокурор“ на СРП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Марин Александров Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник-районен прокурор“ на СРП. Предложението е на административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура Петър Белчев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд