Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедура за избор на административни ръководители в РП-Трябва и АП-Пловдив

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.     Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен;

2.     Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик;

3.     Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кула;

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ, откри процедура за избор на административни ръководители в Районна прокуратура-Трябва (изтичащ мандат на 3 октомври 2016 г.) и Апелативна прокуратура-Пловдив (изтичащ мандат на 12 октомври 2016 г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд