Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Невена Илиева за административен ръководител на Районна прокуратура - Девня

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Невена Йосифова Илиева за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Девня.

Невена Илиева има над 18 години стаж в органите на съдебната власт. Започва професионалната си кариера като следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Варна през октомври 1998 г. С решение на ВСС от януари 2006 г. е назначена на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура-Девня, която заема до настоящия момент.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд