Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра за втори мандат Пламен Стефанов за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно за втори мандат Пламен Димитров Стефанов за административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Сливен.

Пламен Димитров има над 24 години стаж в органите на съдебната власт. Работил е като дознател, следовател, адвокат, съдия изпълнител, като прокурор в Районна прокуратура-Нова Загора, в Районна прокуратура-Сливен и в Окръжна прокуратура-Сливен, където е бил и зам.-окръжен прокурор и и.ф. административен ръководител. От 14 юли 2011 г. е окръжен прокурор на ОП-Сливен, като тази длъжност заема до настоящия момент.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд