Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие окончателните доклади по три проекта на ЕМСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение окончателните доклади на проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за 2015-2016 година: „Финансиране на съдебната система”, „Независимост и отчетност на съдебната система”, „Съдебни стандарти IV – Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебно управление”.

Окончателните доклади по трите проекта са одобрени на Общо събрание на ЕМСС, проведено в гр. Варшава, Полша в периода 1- 3 юни 2016 година.

От страна на ВСС в проектните екипи са участвали, както следва:

- „Финансиране на съдебната система” – Каролина Неделчева и Камен Иванов, членове на ВСС;

- „Независимост и отчетност на съдебната система” –  Незабравка Стоева и Юлия Ковачева, членове на ВСС и Виктор Тарчев - прокурор в СГП,

- „Съдебни стандарти VI – Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебно управление” – Елка Атанасва, Магдалена Лазарова и Юлиана Колева - членове на ВСС.

Докладите са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Европейска мрежа на съдебните съвети”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд