Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становища по ЗИД на Наказателния кодекс и по чл. 166, ал. 3 от ЗСВ

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Пленумът прие становище по искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт /„Съдия, прокурор или следовател не може да бъде освободен от длъжност по чл. 165, ал. 1, т. 2 /подаване на оставка/, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство, до приключване на производството”/.

Според становището на ВСС „с текста на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ не се нарушават конституционните разпоредби на чл. 4, ал. 1, чл. 48, ал. 4 и чл. 129, ал. 3, т. 2 на Конституцията на Република България, поради което искането за обявяването за противоконституционен следва да се отхвърли”.

Становището на ВСС по конституционно дело №6/2016 г. ще бъде изпратено на Конституционния съд.

Искането на ВКС  за противоконституционност на разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе разгледано на проведеното на 07.07.2016 г. заседание на Пленума на ВСС, като с решение по протокол № 27/07.07.2016г. е върнато за обсъждане в Правната комисия на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд