Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЗНАЧЕНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 5 (пет) СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“  ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Назначените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/19.07.2016 г. кандидати в конкурса за повишаване във ВКС – НК могат да встъпят в длъжност след влизане в сила на решението, за което ще им бъдат изпратени уведомления по реда на чл. 161 от ЗСВ. Решението за повишаване на класираните кандидати е публикувано на интернет страницата на ВСС на 20.07.2016 г. и в случай че не постъпи жалба в законоустановения седмодневен срок, която да спира изпълнението му, същото влиза в сила на 28.07.2016 г. Уведомленията по чл. 161 от ЗСВ ще бъдат изпратени седмица след това с оглед възможността жалба да бъде депозирана директно във Върховния административен съд, както и изпратена до ВСС по пощата или чрез куриер.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд