Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изисква на два месеца отчети за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени свое решение по Протокол 10 от 28.06.2016 г., като реши Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС /КДДВИВСС/ чрез дирекция „Дисциплинарна дейност“ в Администрацията на ВСС да изготвя на всеки 2 месеца отчети за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии.

          Съдийската колегия на ВСС прие за сведение представената от КДДВИВСС Справка за наказателните производства срещу съдии към 20.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд