Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри двама магистрати от Върховния касационен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт (ЗСВ) Таня Маринова Митова – и. ф. председател на отделение в Гражданската колегия на ВКС, и Пламен Томов Томов - съдия в Наказателната колегия на Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“. Те са наградени за проявените през продължителния им стаж като съдии висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните им задължения и високи нравствени качества.

          Двамата са освободени с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 13/19.07.2016 г., на освание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ /поради пенсиониране/ от длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от 1 септември 2016 г.

          Вносител на предложенията за поощрения е Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

          Съдия Митова правораздава във ВКС от 24 години. Целият й юридически стаж е преминал в органите на съдебната власт – била е съдия – изпълнител и съдия в Софийския районен съд, съдия в Софийския градски съд и във ВКС. 

Съдия Томов правораздава във ВКС над 25 години. Целият му юридически стаж е преминал в съдебната система – бил е съдия в Районен съд – Ямбол, Окръжен съд – Ямбол, Върховния съд и Върховния касационен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд