Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Благоевград

Във връзка с влязло в сила решение № 8984 от 18.07.2016 г. по административно дело № 2264/2016 г. по описа на Върховния административен съд, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт обяви свободната длъжност за административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление по чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ за участие в избора на административен ръководител на Районен съд – Благоевград, както и необходимите документи.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд