Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди Проект на правила за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

Съдийската колегия на ВСС обсъди Проект на правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. С решение на Колегията те ще бъдат внесени за приемане от Пленума на ВСС на 28.07.2016 г.

Проектът на правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите отчита актуалните разпоредби на Закона за съдебната власт, а в техническо отношение използва параметрите на модула за пряк избор на членовете на осми състав на ВСС, разработен по приключения през 2015 г. проект на ВСС по ОПАК.  С правилата се цели провеждане на преки избори, с гарантирана тайна на гласуването и гарантирано свободно излияние на всеки съдия, прокурор и следовател. Те осигуряват тайно гласуване на хартиени бюлетини, електронно гласуване на общо събрание или електронно дистанционно гласуване през интернет. Предвижда се предоставяне на максимална по обем информация за всеки от кандидатите, неговата мотивация, идеите и възможностите му за конкретен принос в работата му в Пленума на ВСС, както и в Съдийската и Прокурорската колегии. С тях се осигурява достатъчно време за професионално обсъждане и се гарантира прозрачност и честност на целия изборен процес.

С решение на Пленума на ВСС по протокол №25 от 16.06.2016 г. тяхното изготвяне бе възложено на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд