Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Емилия Михайлова Русинова за административен ръководител на Софийска градска прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след четиричасово изслушване и обсъждане на представянето на кандидатите, избра с 8 гласа „за” и 2 гласа „против” Емилия Михайлова Русинова за административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Другият кандидат в конкурсната процедура Бойко Йорданов Атанасов, следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура не получи нито един глас в своя подкрепа.

Емилия Русинова има над 20 години юридически стаж, от които над 19 години като следовател и прокурор. Била е следовател в Столична следствена служба в периода от 1997 г. до 2001 г. От м. април 2001 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, а от 2009 г. и към настоящия момент е прокурор в Софийска градска прокуратура. С решение по протокол №5/08.06.2016 г. Прокурорската колегия на ВСС определи Емилия Русинова за и.ф. административен ръководител на СГП.

В концепцията си за стратегическо управление прокурор Русинова набелязва цели за развитието на СГП и мерки за тяхното достигане структурирани в две категории - неотложни мерки и приоритети в дейността на прокуратурата.

Кандидатурата на прокурор Русинова бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Ясен Тодоров, Михаил Кожарев, Румен Георгиев, Магдалена Лазарова, Незабравка Стоева и Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България. Членовете на Прокурорската колегия Юлиана Колева и Елка Атанасова не подкрепиха нито един от кандидатите.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд