Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на четири свободни длъжности „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 189, ал. 1, във вр. с чл. 178, ал.3 и чл. 190 от ЗСВ, пет свободни длъжности „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София. Четири от свободните длъжности са във Военно-окръжна прокуратура гр. София и една във Военно-следствен участък гр. Плевен.

Прокурорската колегия определи чрез жребий броя на свободните длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

ВОП София - три чрез конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и една след конкурс за първоначално назначаване;

ВОП София – Военно-следствен участък гр. Плевен – една чрез конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд