Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” във ВКП, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №08/11.02.20016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност класираните кандидати за заемане на пет свободни длъжности „прокурор” във ВКП, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №08/11.02.20016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд