Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обсъди Проект на правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Прокурорската колегия на ВСС прие Проекта на правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и ги внесе за приемане от Пленума на ВСС на заседанието му на 28.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд