Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви процедура за подбор на командировани национални експерти в ГД „Правосъдие и потребители” към Европейската комисия

Прокурорската колегия на ВСС обявява процедура за подбор на командировани национални експерти в ГД „Правосъдие и потребители” /JUST/ към Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред ВСС– 7 септември 2016 година. Обявата за позиция JUST.D.1 е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел съобщения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд