Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи двама заместник-административни ръководител в Специализираната прокуратура

Прокурорската колегия на ВСС освободи на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Андрей Митков Андреев – прокурор в Специализираната прокуратура от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител” на Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ двама прокурори на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, а именно Красимир Василев Тренчев, прокурор в Специализираната прокуратура и Детелина Иванова Йотова, прокурор в Софийска градска прокуратура.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд