Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Митко Илиев Илиев на длъжност заместник-административен ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Митко Илиев Илиев, прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд