Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав: Юлиана Колева, Ясен Тодоров и Васил Петров.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3,4 или т. 6 от Закона за съдебната власт е направено от Камелия Стефанова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд