Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС отчита 49,9% изпълнение на бюджета на съдебната власт за първото шестмесечие

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г. Тя показва, че общо постъпилите приходи са в размер на 191,066 млн. лв., като 71,85% от тях са субсидия, 24,65% са осигурени от дейността на съдилищата и само 2,97% от Националната агенция за приходите.

Планът на разходите за 6-те месеца възлиза на 262,264 млн. лв., от които са усвоени 49,9%. В сравнение с разходите към месец юни 2015 г., те са се увеличили през това шестмесечие с 11,28%.

В общата сума на разходите преобладават средствата за заплати – 60,6%. Средствата за текуща издръжка представляват 8,06% от общата сума на разходите за първото полугодие. Само 7,17% е изпълнението на утвърдения план на средствата за капиталови разходи от 4,557 млн. лв.

По органи на съдебната власт към 30.06.2016 г. се отчита 50,5% изпълнение на плана на общите разходи за Върховния административен съд; 49% за Върховния касационен съд, 49,9% за Прокуратурата на Република България; 42,4% за Висшия съдебен съвет; 61,4% за Националния институт на правосъдието, 55% за Инспектората към ВСС и 51,2% за съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд