Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с публикуваните на интернет страницата на Висшия съдебен съвет окончателни списъци на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, приети с решения съответно на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 10/13.07.2016 г., се уведомяват кандидатите, че съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт, следва в едномесечен срок  да подадат в деловодството на ВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ (docpdf).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд