Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори

Със Заповед № РД-00-27/02.08.2016, директорът на Националния институт на провосъдието, определя 03 октомври 2016 г. /понеделник/ за начална дата на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, випуск 2016 - 2017.

Допълнителна информация, може да бъде открита на Интернет-страницата на Националния институт на правосъдието (http://www.nij.bg/).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд