Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на четирима прокурори

По предложение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение четири заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание, както следва:

·        Заповед № 832/11.07.2016 г. на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Варна, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Стоян Тодоров Загоров – прокурор в ОП-Варна.

·        Заповед №1651/19.08.2016 г. на Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Антон Димитров Ефтимов – прокурор в СРП.

·        Заповед № 13803/13.07.2016 г. на Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Кирил Александров Въжаров – прокурор в СРП.

·        Заповед №РП-109/24.08.2016 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Александър Цанков Михайлов – прокурор в РП – Пловдив, командирован в РП – Карлово.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд