Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предложи Пленумът на Съвета да избере за член на УС на НИП г-жа Незабравка Стоева

21 септември 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи Пленумът на Висшия съдебен съвет да избере за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието г-жа Незабравка Стоева, член на Прокурорската колегия.

Съгласно последните изменения в Закона за съдебната власт (в сила от 9 август 2016 г.) се промени начинът на формиране на състава на УС на НИП. Чл. 252 (2) от ЗСВ указва, че „председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове по право на УС от квотата на Висшия съдебен съвет, а останалите представители се избират с решение на Пленума по предложение на съответната колегия, по един от Съдийската и Прокурорската колегия“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд