Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи натовареността на магистратите - членове на КАК

21 септември 2016 г.

По предложение на главния прокурор Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 50 процента натовареност при изпълнението на преките трудови задължения на действащите прокурори от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и следователи от Националната следствена служба, избрани за членове на Комисията по атестиране и конкурси (КАК) при Прокурорската колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд