Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Незабравка Стоева е представителят на Прокурорската колегия на ВСС в Управителния съвет на НИП

21 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Незабравка Стоева за представител на Прокурорската колегия в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.

Съдийската колегия не предложи представител, след като на проведеното на 20.09.2016 г. заседание, предложените кандидати в трите процедури за избор получиха равен брой гласове „за”.

Съгласно последните изменения в Закона за съдебната власт (в сила от 9 август 2016 г. се промени начинът на формиране на състава на УС на НИП. Чл. 252 (2) от ЗСВ указва, че „председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове по право на УС от квотата на Висшия съдебен съвет, а останалите представители се избират с решение на Пленума по предложение на съответната колегия , по един от Съдийската и Прокурорската колегия“.

Досега ВСС бе представен в УС на НИП от Светла Петкова и Мария Кузманова.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори от випуск 2016/2017 г. в Националния институт на правосъдието. Задължителното първоначално обучение по чл. 249 ЗСВ на кандидатите за младши магистрати ще започне на 3 октомври 2016 г.

Съобразно утвърдената практика правата и задълженията на обучаемите, както и реда за изплащане на сумите по чл. 258 ЗСВ, се уреждат в тристранни договори между НИП, ВСС и кандидатите за младши съдии и младши прокурори.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд