Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по предложението за допълнение на Законопроекта за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

21 септември 2016 година

Пленумът на ВСС изрази положително становище по предложението за допълнение на Законопроекта за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Предвидените в Законопроекта изменения засягат съществени финансови правоотношения, свързани с бюджетите на съдебната власт и на Министерството на правосъдието по отношение приходите и разходите от дейността на съдиите по вписванията, както и решаване на актуалните проблеми в статута на съдиите по вписванията .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд